Opbouw van het jaar

Gedurende het jaar werken we in verschillende blokken. Onderaan deze pagina vind je het jaarplan. Je kunt het ook hier downloaden. Hieronder wordt het doel van de verschillende blokken besproken. Daarnaast worden de belangrijkste accenten weergegeven.

Techniekperiode: De techniekperiode heeft als doel om de technische vaardigheden te ontwikkelen die als fundament dienen voor de volgende periode. Er is in deze periode veel aandacht voor techniek. Het uithoudingsvermogen onderhouden.

Basisperiode:

Tijdens de basisperiode wordt er gewerkt aan het toepassen van de technieken uit de basisperiode terwijl er een verschuiving plaatsvindt naar het verbeteren van het uithoudingsvermogen. De trainingen zullen langer worden en er wordt meer gewerkt op hogere intensiteit. 

Specifieke voorbereidingsperiode
Tijdens de specifieke voorbereidingsperiode wordt er gewerkt aan een uitstekend uithoudingsvermogen voor het wedstrijdseizoen. Er zal meer gezwommen worden op of boven race snelheid. De technische vaardigheden zullen onderhouden worden. Daarnaast zullen specifieke openwater skills worden toegevoegd.

Wedstrijdperiode
Tijdens de wedstrijdperiode is de focus volledig op de voorbereiding voor het presteren in een wedstrijd. Specifiek uithoudingsvermogen en skills staan centraal. De techniek wordt onderhouden, maar er worden geen grote aanpassingen meer gedaan.